Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần tại Nam Định

Cập nhật:

Nếu công ty muốn hoạt động , sản xuất kinh doanh với một hoặc một số ngành nghề khác thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh với Cơ quan đăng kí kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

Lưu ý khi bổ sung ngành nghề kinh doanh:

  • Đối với ngành nghề kinh doanh mới yêu cầu vốn pháp định thì công ty cần phải đăng ký vốn điều lệ của công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định đối với ngành nghề đó. Khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi thì phải kèm theo văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu câu chứng chỉ hành nghề thì công ty cũng cần phải đảm bảo trong quá tình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề. Khi nộp hồ sơ thông báo thay đổi thì phải kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của Luật chuyên ngành.

- Hồ sơ cần thiết bao gồm:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (theo mẫu).

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận dầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung ngành nghề, mục tiêu dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục này.

+ Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ; 

- Nơi nộp hồ sơ:

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng kí kinh doanh tỉnh Nam Định.

- Lệ phí:

+ Doanh nghiệp nộp lệ phí tại cơ quan Đăng kí kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Mọi thắc mắc cần tư vấn giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!