Thủ tục bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

Cập nhật:

Công ty cổ phần khi muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh thì phải chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật. 

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty cổ phần 

Hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho công ty cổ phần

- Thông báo bổ sung ngành, nghề. Nội dung thông báo gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Bản đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Lĩnh vực đăng ký bổ sung;

+ Họ, tên, chữ ký của người chủ theo pháp luật của công ty

- Nghị quyết và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ doanh nghiệp

Cơ quan xử lý hồ sơ:

 Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian giải quyết hồ sơ: 

3 - 5 ngày làm việc

HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp hữu ích. Nếu có khó khăn thắc mắc gì liên quan đến các thủ tục về doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. 

CÔNG TY TNHH HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách!