Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tại Nam Định

Cập nhật:

*) Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần)

- Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Khi doanh nghiệp thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép con liên quan đến điều kiện kinh doanh cụ thể.

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định

*) Thời hạn giải quyết:

 Từ 03 -05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan có thẩm quyền hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hãy liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện thủ tục thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!