Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ doanh nghiệp tại Nam Định

Cập nhật:

*) Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;

- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định

*) Thời hạn giải quyết: 

Sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết yêu cầu của công ty.

Liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện việc thông báo thay đổi vốn điều lệ một cách nhanh chóng, chính xác.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!

Liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện việc thông báo thay đổi vốn điều lệ một cách nhanh chóng, chính xác.