Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Nam Định

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 03 năm cho người Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam tại Nam Định

Những nội dung mà người Hàn Quốc có mẹ là người Việt Nam cần lưu ý khi gia hạn thẻ tạm trú 03 năm


Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người Nhật Bản có bố là người Việt Nam tại Nam Định

Người Nhật Bản có bố là người Việt Nam tại Nam Định cần lưu ý những thủ tục nhất định khi muốn xin gia hạn 02 năm thẻ tạm trú của mình


Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú có thời hạn 02 năm cho người Nhật Bản có vợ người Việt Nam tại Nam Định

Người Nhật Bản có vợ Việt Nam muốn xin thẻ tạm trú tại Nam Định cần lưu ý một số nội dung sau đây.


Thủ tục gia hạn 03 năm thẻ tạm trú cho nhà đầu tư người Hàn Quốc tại Nam Định

Những thủ tục mà nhà đầu tư Hàn Quốc cần lưu ý khi gia hạn 3 năm thẻ tạm trú tại Nam Định


Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nam Định

Những điều kiện mà người nước ngoài muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Nam Định cần lưu ý.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 3 năm cho người nước ngoài có vợ là người Việt Nam tại Nam Định

Những thủ tục mà người nước ngoài có vợ là người Việt Nam muốn xin thẻ tạm trú tại Nam Định cần lưu ý.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 5 năm cho nhà đầu tư người nước ngoài tại Nam Định

Những thủ tục mà nhà đầu tư người nước ngoài khi muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Nam Định cần lưu ý.


Thủ tục xin cấp mới thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Nam Định

Nhà đầu tư người Nhật Bản muốn xin cấp thẻ tạm trú tại Nam Định cần lưu ý những nội dung sau đây:


Làm lại thẻ thường trú tại Nam Định mất bao lâu?

Thẻ thường trú bị mất, hư hỏng hay muốn sửa lại thông tin trên thẻ cần nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý và chờ đợi hồ sơ được xét duyệt.


Quy trình sửa lại thông tin trên thẻ thường trú tại Nam Định

Khi thông tin về người nước ngoài có thẻ thường trú bị thay đổi, người nước ngoài có thể làm hồ sơ xin sửa lại thông tin trên thẻ thường trú cho đúng.