Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Nam Định

Cấp lại giấy phép lao động trong trường hợp bị hỏng, mất.. tại Nam Định

Người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam trong trường hợp bị mất, hỏng... cần phải trình báo và tines hành thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động theo quy định


Miễn giấy phép lao động cho nghệ nhân Hàn Quốc làm việc tại Nam Định

nghệ nhân Hàn Quóc làm việc tại Nam Định thuộc diện không cấp giấy phép lao động cần phải xác nhận và xin phép làm việc tại Sở lao động thành phố Nam Định


Quy định mới về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử tại Nam Định

Ngày 15/08/2017 vừa qua, Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội đã ban hành thông tư có số hiệu 23/2017/TT - BLĐTBXH về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua cổng thông tin điện tử trực tuyến http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn .


Giấy phép lao động online - Quy định mới

Người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng kí trực tuyến qua mạng internet kể từ ngày 1/7/2017.


Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho nghệ nhân nước ngoài tại Nam Định

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nghệ nhân truyền thống làm việc tại Việt Nam


Lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài làm giấy phép lao động

Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam


Kỹ sư nước ngoài làm việc 2 tháng tại Nam Định có được miễn giấy phép lao động không?

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc trong các tình huống khẩn cấp, xử lí sự cố kỹ thuật,... mà thời gian dưới ba tháng thì....


Đối tượng nào được phép gia hạn giấy phép lao động tại Nam Định?

Người nước ngoài có giấy phép lao động sắp hết hạn mà muốn gia hạn cho giấy phép lao động cần đáp ứng các điều kiện sau đây:


Thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuyên gia Nhật Bản làm việc tại Nam Định

HD Luật cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Nam Định hiệu quả, nhanh chóng và giá rẻ nhất cho quý khách.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản như sau:


Xin công văn chấp thuận lao động nước ngoài ở Nam Định như thế nào?

Người sử dụng lao động nước ngoài là chủ sở hửu doanh nghiệp, công ty phải làm hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động của UBND cấp tỉnh nơi donah nghiệp có trụ sở chính.