Thành lập công ty nước ngoài tại Nam Định

Cập nhật:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có tỉ lệ vốn của người nước ngoài, tổ chức nước ngoài từ 1% - 100%. Theo quy định của pháp luật, thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua các bước như sau:

-         Đối với dự án không cần xin chủ trương đầu tư: Doanh nghiệp có thểthực hiện theo 2 bước:

Bước 1: Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Giấy chứng nhận đầu tư là tài liệu ghi nhận việc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam. Tùy thuộc vào  khả Không phụ thuộc vào tỉ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài có thể bao gồm cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài.

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ đến Sở kế hoạch đầu tư tỉnh thành phố nơi đặt địa chỉ trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

-         Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

-         Văn bản đề xuất dự án đầu tư

-         Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư

-         Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài, giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư là pháp nhân

-         Giấy tờ ủy quyền cho người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư

-         Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, sao kê tài khoản ngân hàng có số tiền bằng với số vốn dự định đăng ký)

  • Thời gian thực hiện thủ tục: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thành lập dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi  doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính. Hiện nay đối với một số địa phương việc nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra tại các địa phương khác, để thuận tiện cho quá trình nộp và theo dõi hồ sơ doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ qua tài khoản đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ bao gồm:

-         Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp

-         Điều lệ công ty

-         Giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài (đối với nhà đầu tư nước ngoài), giấy tờ pháp lý, đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập (đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức)

-         Giấy tờ ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

  • thời gian thực hiện: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài. Mã số doanh nghiệp được đồng bộ với mã số thuế.

Bước 3: Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài:

-         Nộp tờ khai lệ phí môn bài: Hiện nay các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thành lập mới đều do Cục thuế tại tỉnh thành phố nơi đặt địa chỉ trụ sở chính. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế.

-         Nộp lệ phí môn bài: Đối với doanh nghiệp lệ phí môn bài tại các điểm thu ngân sách nhà nước.

-         Mua chữ ký số: Hiện tại các giao dịch với cơ quan thuế được thực hiện thông qua chữ ký số và trang thuedientu.gov.vn vì vậy doanh nghiệp sau khi thành lập tiến hành mua chữ ký số.

Bước 4: Phát hành hóa đơn điện tử:

Theo quy định của háp luật hiện nay các doanh nghiệp pháp hành hóa đơn mới đều dưới dạng hóa đơn điện tử, những doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập từ trước ngày 01/11/2018, có hóa đơn giấy đang sử dụng, có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy. Còn lại những doanh nghiệp nước ngoài mới thành lập đều sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp lựa chọn một nhà cung cấp để thực hiện các thủ tục này.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc thành ập công ty nước ngoài tại Nam Định vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Công ty TNHH HD Luật chi nhánh Nam Định

Hotline: 0974.079.052