Thành lập chi nhánh công ty Hợp danh tại Nam Định

Cập nhật:

Khi muốn mở rộng kinh doanh, phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập chi nhánh.

1. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty:

- Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp

- Quyết định của các thành viên hợp danh công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp

- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người đứng đầu chi nhánh

- Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

- Điều lệ công ty

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

2. Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty:

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch – đầu tư tỉnh Nam Định

3. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập chi nhánh cần thiết đối với công ty Hợp danh

Liên hệ với HD Luật để được hỗ trợ thực hiện thủ tục doanh nghiệp nhanh nhất và chính xác nhất.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng !