Thành lập chi nhánh công ty Cổ phần tại Nam Định

Cập nhật:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 78/2015/ NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 20/2015/TT – BKHDT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

2. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty:

- Thông báo thành lập chi nhánh của doanh nghiệp 

- Quyết định của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp

- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh

- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

- Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh

- Đối với chi nhánh kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành

- Điều lệ công ty

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch – đầu tư cấp tỉnh nơi chi nhánh dự định hoạt động.

4. Thời hạn xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thành lập chi nhánh côngty, Quý khách có như cầu mở chi nhánh công ty hãy liên hệ với công ty chúng tôi

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng !