THỦ TỤC BỔ SUNG MÃ HS CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI NAM ĐỊNH

Cập nhật:

Để tiến hành bổ sung mã HS trong Giấy phép kinh doanh cần thực hiện các thủ tục sau.

-         Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đến sở công thương nơi đặt địa chỉ trụ sở chính để thực hiện việc thay đổi giấy phép kinh doanh, bổ sung những mã HS cần thiết. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

+ Bản giải trình về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

+ Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh việc không còn nợ thuế

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Giấy ủy quyền, hợp đồng ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục.

-         Thời gian thực hiện: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở công thương nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính xem xét việc đáp ứng đủ điều kiện hay không

+ Trong trường hợp không đáp ứng được điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời và nêu rõ lí do.
+ Trong trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, Sở Công Thương gửi kèm hồ sơ lấy ý kiến của Bộ công thương.

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương xem xét các nội dung tương ứng quy định tại Điều 10 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Sở Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương có văn bản từ chối, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nếu có bất kỳ vấn đề gì về việc bổ sung mã HS vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ