Thủ tục thay đổi ĐKKD và Giấy chứng nhận đầu tư tại Nam Định

Làm sao để bổ sung ngành nghề kinh doanh cho hộ kinh doanh

Hiện nay, việc xuất hiện những hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngày càng trở nên phổ biến. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, họ thường có nhu cầu bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh để dễ dàng hoạt động. Việc thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh rất dễ dàng và được thực hiện ở UBND quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.


THỦ TỤC BỔ SUNG MÃ HS CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI NAM ĐỊNH


Thủ tục bổ sung ngành nghề của công ty nước ngoài tại Nam Định

Doanh nghiệp  nước ngoài khi muốn bổ sung ngành nghề cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH tại Nam Định

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên cần thay đổi Giám đốc, tổng giám đốc cần thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp


Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tại Nam Định

Công ty cổ phần tại Nam Định cần thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật.


Thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nam Định

Những giấy tờ, tài liệu cần thiết đối với hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh