Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại nam định

Cập nhật:

Doanh nghiệp nước ngoài muốn thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu không phụ vụ mục đích tiêu dùng cần xin giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động này. Giấy phép kinh doanh được cấp cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa như hoạt động cho thuê hàng hóa,

Theo quy định tại nghị định 09/2018 thì giấy phép kinh doanh được áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa hoặc các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa. Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Công thương nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt địa chỉ trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

-         Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo nghị định 09/2018)

-         Văn bản giải trình về các điều kiện của hoạt động mua bán hàng hóa:

+ Văn bản giải trình về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa cần đáp ứng các điều kiện như sau

+ văn bản giải trình về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

+ Văn bản xác nhận không nợ thuế của cơ quan quản lý thuế

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

+ Giấy ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục.

Nếu doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh do Bộ Công thương cấp, nay muốn điều chỉnh có thể tham khảo về thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh 

Mọi vấn đề cần tư vấn vui lòng liên hệ tới CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Hotline: 0974.079.052