Thông báo website thương mại điện tử

Cập nhật:

Thông báo website thương mại điện tử

Theo quy định tất cả các thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về các website thương mại điện tử bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Các bước để đăng ký với Bộ Công Thương gồm:  

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Bước 2: Xác nhận tài khoản

Bước 3: Khai báo loại hình dịch vụ thương mại

Thời gian: Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái “ Chờ Duyệt” sau 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ có thông báo đến email hoặc đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu.

Hiện nay, Văn phòng HD Luật chúng tôi có thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử. Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với Văn phòng HD Luật chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Hận hạnh được hợp tác!