Dịch vụ Sở hữu trí tuệ

Nhãn hiệu là gì? Những ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác, nhãn hiệu có thể là chữ có nghĩa, chữ tự tạo, logo hoặc kết hợp cả logo và chữ viết


Quy trình đăng ký một nhãn hiệu cho sản phẩm

Nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ chính là thứ gắn liền với uy tín, chất lượng, niềm tin khách hàng dành cho sản phẩm, dịch vụ cụ thể. HD Luật hướng dẫn quy trình các bước tra cứu và đăng ký nhãn hiệu như sau: 

 


Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là tên gọi chung, còn có các tên gọi khác như đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký thương hiêu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm