Thủ tục xin visa tại Nam Định

Hồ sơ gia hạn visa 1 năm cho người Trung Quốc

Người Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa lao động, visa thăm thân, visa đầu tư ... có thời hạn tối đa 1 năm thi khi sắp hết hạn có thể xin gia hạn visa thêm 1 năm nữa nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. 


Thủ tục xin visa cho giáo viên nước ngoài tại Việt Nam

Visa cấp cho giáo viên nước ngoài là visa thương mại DN có thời hạn tối đa 3 tháng. Người nước ngoài khi vào Việt Nam dạy học phải được bảo lãnh bởi một đơn vị giáo dục, trung tâm dạy học. 


Hướng dẫn gia hạn visa cho người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Người Trung quốc làm việc tại Việt Nam theo visa lao động, visa đầu tư... thì khi sắp hết hạn có thể xin gia hạn theo quy định của pháp luật. Visa lao động và đầu tư gia hạn thêm thời gian phụ thuộc vào thời hạn của giấy phép lao động và chứng nhận đầu tư, nhưng tối đa là 1 năm.


Xin visa 1 năm cho người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Visa 1 năm cho người Trung Quốc vào Việt Nam làm việc phổ biến là visa lao động, visa đầu tư. Các loại visa này khi sắp hết hạn thì có thể xin gia hạn theo quy định của pháp luật. 


Hồ sơ chuyển đổi miễn thị thực sang visa lao động cho người nước ngoài

Visa lao động có kí hiệu LĐ, có thời hạn tối đa 1 năm. visa này cho phép người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Người nước ngoài vào Việt Nam bằng miễn thị thực mà muốn làm việc tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục xin chuyển đổi từ miễn thị thực sang visa lao động theo quy định của pháp luật. 


Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài bị quá hạn visa

Người nước ngoài do vô ý quá hạn visa thì sẽ phải nộp phạt theo quy định của pháp luật. Sau đó có thể xin gia hạn visa trong một số trường hợp nhất định như: Người nước ngoài đã có GPLĐ còn hạn hoặc GPLĐ mới, Người nước ngoài là nhà đầu tư, Người nước ngoài có người thân ở  Việt Nam.

 


Hướng dẫn xin xuất cảnh cho người nước ngoài bị quá hạn visa

Người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam cần xin visa nhập cảnh. Visa nhập cảnh có thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm tùy vào từng loại. Khi visa bị quá hạn mà người nước ngoài vẫn ở Việt Nam thì phải xin xuất cảnh và nộp phạt theo quy định. Tùy vào thời hạn quá hạn visa mà người nước ngoài có thể bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Việt Nam trong một thời gian nhất định. 


Thủ tục xin visa ngắn hạn 1 tháng cho người nước ngoài tại Việt Nam

Visa 1 tháng phù hợp cho người nước ngoài vào Việt Nam ngắn ngày với các mục đích như tham dự hội thảo, tham quan thị trường, công tác...


Hồ sơ xin visa cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam

Các loại visa cho phép người nước ngoài dạy tiếng Anh tại Việt Nam như visa thương mại DN, visa lao động LĐ với thời hạn từ 3 tháng đến 1 năm. Người nước ngoài muốn vào Việt Nam giảng dạy thì phải được trung tâm tiếng anh tại Việt Nam bảo lãnh theo quy định của pháp luật. 

 


Thủ tục gia hạn visa thương mại DN cho người nước ngoài tại Nam Định

Visa thương mại DN được cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 3 tháng. Khi sắp hết hạn, Quý khách có thể thực hiện thủ tục gia hạn thêm 1 hoặc 3 tháng nữa theo quy định của pháp luật.