Tờ khai đề nghị cấp mới, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài - Mẫu đơn NA9

Cập nhật:

Biểu mẫu này dùng cho đối tượng là người nước ngoài được cấp miễn thị thực theo quy định của Luật xuất nhập cảnh Việt Nam 2015.

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline của văn phòng HD Luật

Mẫu NA9 - Tải tại đây