Tờ khai xin cấp visa thị thực gia hạn tạm trú tại Việt Nam - Mẫu đơn NA5

Cập nhật:

Mẫu NA5 dùng cho đối tượng là người nước ngoài đã hết thời hạn tạm trú ở Việt Nam.

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline của Văn phòng HD Luật 

Mẫu NA5 - Tải tại đây