Mẫu đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam - Mẫu NA2

Cập nhật:

Mẫu NA2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Công văn này được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam. Cá nhân hoặc công ty có thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam.

Để được hướng dẫn điền mẫu đầy đủ, chính xác, quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline VP HD Luật!

Mẫu NA2 - Tải tại đây